ברוכים הבאים למרחב התקשוב של בית ספר

בין ההדרים

כבכל שנה אנו מציינים בחודש פברואר את השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת. שבוע זה הוא חלק מהתוכנית השנתית "חיים ברשת" ומהתוכנית "כישורי חיים" – קידום התנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה.

השנה הנושא הלאומי בסימן "מתחברים על בטוח", בשיתוף משרד החינוך והמטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105. חשוב שנדגיש בפני תלמידינו במהלך השבוע הלאומי כי הרשת היא עוגן לשמירה על חיבורים וחברויות ונעודד אותם לשמור על קרבה חברתית, גם אם מרחוק, ולפתוח את חדרי ליבם. עם זאת, ננחה אותם כיצד להתנהל נכון ברשת, התנהלות מוגנת בטוחה ורגישה כלפי עצמם וכלפי אחרים.

השנה שבוע זה ייערך בתאריכים: 7-11 בפברואר 2021,

נתמקד בעידוד התלמידים לפתח "שרירי בחירה" והתנהלות מתוך שיקול דעת, איפוק, אמפתיה, הבנה של מותר/אסור, מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר. זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.

כמו כן, נמשיך בעשייתנו החינוכית ונעודד ילדים ובני נוער למעורבות אישית וחברתית גם במרחבי הרשת ונדגיש את האחריות שיש לכל אחד מאתנו בקידום נורמות התנהגות ראויות ברשת ומניעת פגיעה.

כיום כבר בשכבה א' הילדים חשופים לסמארטפונים שלהם או של ההורים, בווטאפ וחשופים לעולם הגדול.

לפנינו מאגר פעילויות לתלמידים, סרטונים וכד':

לוח הודעות