שיר של יום

שיר של יום

תוכנית "שיר של יום" היא תולדה של שיתוף פעולה ועשייה בין אגף מורשת והפיקוח על המוזיקה במזכירות הפדגוגית לבין המנהל הפדגוגי  ומנהל עובדי הוראה, והיא מציעה לבתי הספר היסודיים לפתוח את יום הלימודים בשירה – דבר התורם לאווירה נעימה ופתיחת יום משמעותית תוך הבניית נכס תרבותי משותף לכלל תלמידי בית הספר.