יום הזכרון ליצחק רבין ז"ל

רבין
26 שנים ללא יצחק רבין
יחול ביום שני, י"ב בחשוון התשפ"ב, 18/10/2021
 
היה איש הפלמ"ח וההגנההרמטכ"ל השביעי של צה"ל ומפקדו במלחמת ששת הימים,
 
נרצח במהלך כהונתו כראש ממשלה בידי מתנקש יהודיישראלישהתנגד להסכמי אוסלו.  מתוך ויקיפדיה.
 
 
 "ובחרת בחיים".
נושא זה משלב בחובו גם את דמותו ופועלו של יצחק רבין  וגם מזמן חשיבה משותפת על תרומתו המהותית של הפרט למרקם החיים החברתיים
ועל חשיבותן של בחירות והכרעות ראויות, כחלק מההתמודדויות ומהאתגרים שמזמנים חיים משותפים..
 
 

 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Rabin

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/mate/