יום העצמאות

עצמאות
יום העצמאות הוא החג הלאומי של מדינת ישראל, אשר מציין את ההכרזה על הקמתה בתום המנדט הבריטי. יום העצמאות חל בתאריך ה' באייר או בסמוך לתאריך זה. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל חל תמיד ביום הקודם ליום העצמאות; לעניין זה, ההגדרה של יום היא על-פי הלוח העברי, כלומר משקיעת החמה עד צאת הכוכבים למחרת.
יום העצמאות נקבע כיום חג בחוק יום העצמאות, התש"ט-1949, שנחקק על ידי הכנסת לקראת מלאת שנה להקמת המדינה ופורסם בספר החוקים ב-13 באפריל 1949.
 
לזכרה של בת חן שחק ז"ל
בת – חן שחק יצאה בפורים 1996 לדיזנגוף סנטר לחגוג את יום הולדתה ואת חג הפורים יחד עם עוד שלוש חברותיה מגוש תל-מונד. רק אחת חזרה בחיים.
 
 
יום הזכרון של שי – בריינפופ
 
 
 
יום העצמאות – בריינפופ
 
 
 
דגל סמל והמנון – בריינפופ