מועדי ישיבות

מפגשי הנהגת הורים לשנה הקרובה:

9/10 

19/11

22/01

10/3

6/5 נדחה 19/5

12/6

כל המפגשים יתקיימו בשעה 20:30