הנהגת הורים

חזון ההנהגה:

 • הנהגת ההורים שמה לה למטרה לייצג בראש ובראשונה את תלמידי בית הספר ולפעול בשיתוף פעולה מלא, בשקיפות, אמון וכבוד הדדי מול בית הספר למען השגת מטרות ויעדים, אשר יובילו לקידום רווחת ילדי בית הספר.
 • הנהגת הורי בית הספר תפעל בשקיפות מלאה מול ההורים בקביעת מטרותיה והשגת יעדיה.
 • הנהגת ההורים תפעל להשגת שיח מכבד בין הורי בית הספר לצוות ובין הצוות להורי בית הספר. ההנהגה תוקיע כל שיח שאינו מכבד.  

בעלי תפקידים:

 • יו"ר – רמית פוליטי
 • גזבר – יאנה שלפטר
 • יו"ר ועדת כספים – יאנה שלפטר
 • יו"ר ועדת יוזמות חינוכיות – ענת לוי שרון
 • יו"ר ועדת אירועים – סיוון סופר
 • יו"ר ועדת ביטחון , בטיחות ובריאות – מיטל פלג
 • יו"ר ועדת תל"ן – רועי לב

 

נציג בהנהגה:

 • נציגי ההנהגה הינם הורים אשר מביעים רצון להתנדב ולעשות ועל מנת שההנהגה תשיג מטרותיה.
 • למעלה מנציג אחד מכיתה תהיה זכות הצבעה של קול אחד לכיתה הזו.
 • על נציגי ההנהגה להיות נוכחים בלפחות 80% ממפגשי ההנהגה
 • על כל נציג בהנהגה חלה החובה להשתבץ לאחת מועדות בית הספר
 • כל נציג בהנהגה ייטול חלק בעשייה השוטפת וישתבץ/ ישובץ למשימות הנהגה במהלך השנה.