תפיסה חינוכית

תפיסה חינוכית, עקרונות בסיסיים

אנו מאמינים שכל ילד הוא יחיד ומיוחד, בעל חלומות, רצונות ויכולות לימודיות וחברתיות, ועלינו כמחנכים להאמין בו, לאפשר לו, לסייע לו למצוא את הדרך הנכונה ולהובילו למימוש הפוטנציאל האישי.

חשוב לנו שכל ילד וילדה יגיעו לבית הספר בהנאה, בחיוך ומתוך תחושה של מוגנות, בטחון ואהבה. כל אלה מהווים את הבסיס להצלחה הלימודית והחברתית של כל אחד ואחת.

חשוב לנו שצוות החינוך ירגיש משמעותי, ישפיע, יעורר השראה בקרב תלמידיו ויהווה דוגמה אישית. הצוות ירגיש שבע רצון, ומתוך כך שייך ומחויב לתלמידים ולבית הספר.

אנו מאמינים שעל צוות החינוך להתמחות בתחום הדעת ובפדגוגיה, כמו גם להתפתח מקצועית ולהתמקד בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים.

אנו רואים בהורים כשותפים לעשייה החינוכית בבית הספר ויחד איתם נקדם מטרות חינוכיות עבור הילדים. בכוחות משותפים של צוות בית הספר, התלמידים וההורים נוכל להפוך כל חלום למציאות.