בעלי תפקידים

שרון קדוש – מנהלת בית הספר

נעמה הר-נוי – סגנית

פאני יופה – מנהלת חט"צ

בתיה רזניקובסקי – יועצת ד'-ו'

שירה פינטו ברנטל – יועצת חט"צ -ג'

אהובה שמואלי – עב"טית

ענת ערמון – רכזת מאגר פדגוגי, עברית ב'-ד'

קרן קרויטורו – רכזת מדעים

תו רובין – רכזת חינוך חברתי

פאר לי חיון – רכזת זה"ב

מיכל אריאלי נעים – רכזת השתלבות

ירון עמית – רכז טיולים

לילך פרץ – רכזת תקשוב

אסתי לזמי שחורי – רכזת שילוב

דב שצברג – פסיכולוג ד'-ו'

מרינה – פסיכולוגית חט"צ-ג'

פאני ניסן – מזכירה

עופר אוחיון – אב הבית

ליפשיץ לילי – ספרנית

רינה עזיזה – ספרנית